Echtpaar en achtergrond

Afgelopen maanden (medio 2014) heb ik weer eens een dubbelportret mogen maken: het echtpaar Scholten, een leven lang actief in de drankenhandel, vereeuwigd in opdracht van een van hun kinderen. Het was andermaal een delicate oefening op het slappe koord om de twee mensen treffend èn in het juiste samenspel op het doek te krijgen. Daarbij bleek de schaduw van moeder op de linkerschouder van vader een belangrijk verbindend effect te geven. De achtergrond heeft meer hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk was het spontane slotakkoord een achtergrond van vormen en tinten die subtiel verwijzen naar een groot deel van hun levenswerk: de eigen zaak.