Een opmerkelijke loopbaan

Interview voor Radboud Magazine! (kwartaalblad voor alumni van de Radboud Universiteit).
Aandacht voor de opmerkelijke loopbaan van ….. Arnoud van Mosselveld!
http://www.ru.nl/alumni/carriere/interviews-alumni/vm-interviews-alumni/2016/arnoud-mosselveld-alumnus-rechten/
(door Sjoerd van den Berg)