Prof.dr. Frauke Ohl: een postuum portret

Mijn eerste opdracht voor de Universiteit Utrecht is tevens mijn derde postume portret: namelijk van de helaas in januari 2016 overleden Duitse professor Frauke Ohl. Zij was een eminent hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden. Deze raad adviseert de regering over ethische kwesties omtrent dieren.